Решения 2019

I заседание II созыва

 

XLVI заседание I созыва

XLIV заседание I созыва

XLIII заседание I созыва

XLII заседание I созыва